Navigation
Słodkie ciastko
Czy można sobie wyobrazić taką chorobę, która nie boli w swoim pierwotnym działaniu, ale przy długim czasie nierozpoznania wyniszcza nasz organizm od środka, zbierając ogromne żniwo? Tak, mowa tu o cukrzycy. Obecnie dotykającej od 2 do 5 % populacji świata. Według naukowców określana jest mianem choroby cywilizacyjnej. Z roku na rok zwiększa się odsetek nowych zachorowań. Przykładowo Who podało, iż w 1985 roku na świecie chorowało zaledwie 30 milionów ludzi. Niespełna 10 lat później liczba ta wzrosła do 135 milionów, a w 2000 roku zbadano, że cukrzyca opanowała ponad 171 milionów ludzi na całym świecie. Na podstawie tych danych można zaobserwować tendencję rosnącą liczby zachorowań i według szacowanych wartości rok 2030 przyniesie aż 418 milionów chorych. Obecnie statystyki mówią, iż liczba chorych na cukrzycę wynosi 260 milionów. Przy czym najczęściej występującym typem cukrzycy jest typu II, a zaledwie 5-10 % stanowi cukrzyca typu I. Po obejrzeniu wyżej wymienionych liczb nasuwa się pytanie: skąd taki nagły wzrost zachorowalności? Niejako wynika to z faktu, iż początkowo badania były przeprowadzane jedynie w Stanach Zjednoczonych. Dopiero po pewnym czasie większe państwa zdały sobie sprawę z czyhającego problemu rozrastającej się cywilizacji. W momencie wykonania statystyk liczba ta diametralnie się zmieniła, co było wywołane wzrostem świadomości społeczeństwa. Polskie statystyki nie różnią się znacznie od tych ze świata. Tylko cukrzycę drugiego typu stwierdzono aż u 1,5 miliona pacjentów. Niestety naukowcy nie dysponują w obecnej chwili statystykami adekwatnymi do stanu rzeczy w Polsce. Wynika to z faktu, iż duży odsetek chorych nie zdaje sobie sprawy z posiadanej choroby i bagatelizuje pierwsze objawy świadczące o cukrzycy. Ankiet przeprowadzone wśród cukrzyków potwierdzają tą zależność. Aż połowa osób już znających swoją chorobę dowiedziała się o niej całkowicie przypadkiem, podczas wizyty lekarskiej z innych przyczyn lub badań okresowych. Obecnie szacuje się, że w Polsce są ponad 2 miliony osób chorych na cukrzycę. Jak widzimy nie bez powodu cukrzycy przypisuje się status choroby cywilizacyjnej. Niestety jest to poważny problem społeczny, który wiąże się z ciągłym rozwojem cywilizacji. Statystyki pokazują, że powszechność cukrzycy oraz jej różnorodność ze względu na objawy zmusza lekarzy do prowadzenia szerokich akcji edukacyjnych w celu początkowo zminimalizowaniu, a następnie eliminacji choroby lub objawów. Istotny jest fakt, iż cukrzyca jak każda inna choroba powoduje szereg poważnych dla życia powikłań. Między innymi śpiączkę cukrzycową, retinopatię cukrzycową lub powszechnie znaną stopę cukrzycową. Czas pomiędzy rozpoznaniem choroby a wystąpieniem powikłań jest osobniczo zależny. Oczywiście dodatkowym parametrem jest czas trwania choroby, do czasu jej wykrycia. Dodatkowo czas ten zależy od typu cukrzycy oraz od stopnia wyrównania metabolizmu glukozy. Wiadomym jest, że długotrwały niewyrównany poziom glukozy przyśpiesza rozwój powikłań. Najtrudniejsze do wyleczenia są powikłania przewlekłe, takie jak angiopatia naczyniowa, która powoduje zmiany w obrębie naczyń krwionośnych. Leczenie cukrzycy nie opiera się jedynie na leczeniu farmakologicznym. Trzeba mieć świadomość, iż poziom glukozy we krwi zależy od wielu czynników i dlatego też można go obniżyć wieloma środkami. Istotne jest działanie kompleksowe, dlatego obok terapii przeciwcukrzycowej opierającej się na farmakologii, należy prowadzić zbilansowaną dietę oraz uprawiać dostateczną ilość aktywności fizycznej. Obecnie istnieją przeświadczenia, że cukrzycą można się zarazić. Na szczęście jest to jedynie mit. Cukrzyca nie jest wirusem, więc możliwość zarażenia się jest zminimalizowana do zera. Jedyny związek jaki można zauważyć do genetyczne uwarunkowania, które powodują wystąpienie cukrzycy w jednej rodzinie. Ponadto mówi się, że zachorowanie na cukrzycę jest spowodowane spożywaniem zbyt dużej ilości słodyczy. Te stwierdzenie również ma się nijak do realnej przyczyny rozwoju cukrzycy. Należy pamiętać, iż w organizmie człowieka wszystkie produkty, które spożywamy ulegają przemianie do glukozy. Osoby cierpiące na cukrzyce mogą okazjonalnie skosztować czekolady lub ciasta, jednak powinny kontrolować poziom cukru we krwi.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0